Development Apple

Problemy

Rozwiązania najczęściej występujących problemów opisane są na podstronie Problemy.

Apple ID

Do udziału w programie developerskim Apple użytkownik potrzebuje Apple ID, które utworzyć może na stronie https://id.apple.com.

Do utworzenia tego konta należy użyć adresu e-mail w domenie uniwersyteckiej (@st.amu.edu.pl, @amu.edu.pl, @wmi.amu.edu.pl).

Zgłoszenie do programu developerskiego

Po utworzeniu Apple ID należy je zgłosić do programu developerskiego. Uczynić to można za pomocą systemu helpdeskowego.

Po zaakceptowaniu przez administratora programu użytkownik otrzyma e-mail z instrukcjami dołączenia do programu developerskiego Apple.

Konfiguracja środowiska

Środowiskiem służącym do rozwijania aplikacji na platformie Apple jest Xcode. Przed przystąpieniem do pracy wymagana jest jego konfiguracja.

CococaPods

CocoaPods jest menadżerem zależności, który znacznie ułatwia zarządzanie zewnętrznymi bibliotekami potrzebnymi do skompilowania produktu. Nie jest on zainstalowany standardowo, ale w razie potrzeby istnieje możliwość zainstalowania go w katalogu domowym użytkownika.

Aby to zrobić należy:

 1. W edytorze tekstu otworzyć plik ~/.profile. Jeśli plik nie istnieje, należy go utworzyć
 2. Dodać do niego następujące polecenia:
  export GEM_HOME=$HOME/.gem
  export PATH=$GEM_HOME/bin:$PATH
 3. Zamknąć aplikację Terminal i otworzyć ją ponownie
 4. Wykonać komendę:
  gem install cocoapods
 5. Po zakończeniu instalacji CocoaPods będzie dostępne

Klucze

Aplikacje przed deploymentem na urządzenie muszą być cyfrowo podpisane. Program developerski Apple umożliwia wygenerowanie takiego certyfikatu dla użytkownika będącego jego członkiem. Po uruchomieniu Xcode należy z menu Xcode wybrać Preferences i przejść do zakładki
Accounts. Następnie należy kliknąć + i dodać Apple ID utworzone w poprzednich krokach:

Jeżeli konto zostało poprawnie dodane do programu developerskiego to na liście programów użytkownik powinien być widoczny jako Member programu iOS:

Po kliknięciu View Details... należy kliknąć przycisk Create przy iOS Development. Spowoduje to wygenerowanie prośby o certyfikat w systemie.

Każde zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora programu developerskiego. Po akceptacji należy kliknąć przycisk Download przy
Provisioning profile:

Tworzenie projektu

Każdy utworzony projekt studencki musi zawierać z góry narzucone:

 • Organization Name: Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Company Identifier: pl.edu.amu.wmi.students.s

Przykładowy projekt studenta o numerze indeksu 123456:

Na pierwszym ekranie po stworzeniu projektu należy ustawić Team na Adam Mickiewicz...:

Bez spełnienia tych warunków nie będzie możliwe uruchamianie aplikacji na sprzęcie

Deployment na urządzenia

Aby zdeployować aplikację na urządzenie należy je podłączyć do komputera i wybrać w Xcode:

Jeżeli urządzenie nie jest widoczne na liście należy z menu Window wybrać Devices i sprawdzić czy jest ono tam widoczne i czy nie jest aktualnie zajęte.

Ostatnio aktualizowane przez Maciej Prill