Windows

Stacje robocze na wydziale mają zainstalowany system Windows 10.

Uruchamianie

Aby włączyć system Windows należy z pojawiającego się przy uruchamianiu komputera menu wybrać pozycję "Windows".

Logowanie

Do Windowsów logujemy się danymi z domeny LABS. Po zalogowaniu, katalog domowy użytkownika jest zmapowany na dysk j:\

Pięć nieudanych prób autoryzacji z rzędu (w dowolnej usłudze autoryzowanej domeną LABS) spowoduje zablokowanie konta. Można je odblokować u administratorów lub poczekać 15 minut na automatyczne odblokowanie.

Oprogramowanie

Lista oprogramowania dostępnego w instalacji Windows 10

Nazwa Wersja
7-Zip 16.04
Adobe AIR 28.0.0.127
Adobe Flash Player 28.0.0.137
Adobe Reader DC 18.009.20050
Apache ant 1.10.1
ApexSQL Refactor 2017.04.0280
Arduino 1.8.4
Astah* Community 6.9.0
Atom 1.18.0
Audacity 2.2.1
Audacity FFmpeg 2.2.2
Audacity Lame 3.99.3
Axure RP 8.0.0.3366
Baltie PL 3.0.71.120
Blender 2.79.0
Brackets 1.11
Cabri 3D 2.1.2
Cabri II 1.4.5
CamStudio 2.7.4
Compasses and Ruler 20150810
CDBurnerXP 4.5.7.6623
Classic Shell 4.3.1
CMake 3.9.3
Code::Blocks 16.01
ConTEXT 0.98.6
Convert 4.10
DataGrip 2017.2.2
Dev-C++ 5.11
Dia 0.97.2
DjVuLibre 3.5.27+4.10.4
Eclipse 2017-07-20
Emacs 25.2
erlang 20.0
eXe 2.1.2
Fiddler 5.0.2017.3.49666
FileZilla 3.30.0
Mozilla Firefox 57.0.4
Free Pascal 3.0.2
FreeMind 1.0.1
FreeWRL 4.0
Gadwin PrintScreen 5.4.2.0
Geany 1.31
GeoGebra 5.0.387.0
GeoNEXT 1.74
GPL GhostScript 9.21
GIMP 2.8.22
Git 2.16.0.2
GnuPlot 5.2.0
Google Chrome Enterprise 63.0.3239.132
gp/Pari 2.9.3
Gpg4win 2.3.4
Gradle 4.2
gretl 2017c
GSView 5.0
Haskell Platform 8.2.2
HxD 1.7.7.0
ImDisk 2.0.9
Inkscape 0.92.1
IntelliJ IDEA 2017.2.4
IrfanView 4.50
Java SE Development Kit 8u162
Java SE Runtime Environment 8u162
JMulTi 4.24
L-py 2.0.0
LaTeX2RTF 2.3.11
Lazarus 1.6.4
LEd 0.53
Libre Office PL 5.4.1.2
LLVM 4.0.1
Mathematica 11.2.0
Apache Maven 3.5.0
Maxima 5.40.0
Microsoft Mathematics 4.0
Microsoft Movie Maker 2012
Microsoft Office 2016 Access 16.0.6965.2058
Microsoft Office 2016 Project Professional 16.0.6965.2058
Microsoft Office 2016 Visio Professional 16.0.6965.2058
Microsoft SQL Server Enterprise 2015.130.4001.0
Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17177.0
Microsoft Visual Studio 2017 1.11.33288.831
Microsoft Visual Studio 2017 .NET Core SDK 2.0.0
Microsoft Visual Studio 2017 Office/SharePoint Development Tools 2017-10-17
Microsoft Visual Studio 2017 SSDT 14.0.16121.0
MinGW 2016-06-22
MySQL Workbench 6.3.9
NetBeans 8.2
node.js 9.4.0
Notepad++ 7.5.4
Octave 4.2.1
Open Sankore 2.5.1
OpenCV 3.3.0
OpenSSL 1.1.0g
Opera 50.0.2762.58
Oracle Datamodeler 17.3.0.261
OxMetrics Console 6 6.21
OxMetrics 6 package G@RCH 6.1
OxMetrics 6 package GnuDraw 6
OxMetrics Console 7 7.20
OxMetrics 7 package GnuDraw 7
OxMetrics 7 package Time Series Modelling 4 4.49_24_06_17
paint.net 4.0.17
pgAdmin III 1.22.2
PHP 7.2.1
PSPad 4.6.2
PuTTY 0.70
PyCharm 2017.2.3
Python 2.x 2.7.13
Python 2.x OpenCV 3.3.0
Python 2.x Package cgkit 2.0.0
Python 2.x Package pylearn2 0.1.dev0
Python2 Packages 1.0.0
Python 3.x 3.6.2
QtCreator 4.3.1
Qt MinGW 5.9.1
R 3.4.1
RabbitMQ 3.6.10
RabbitMQ .NET Client 3.6.10
RabbitMQ Erlang Client 3.6.10
RabbitMQ Java Client 3.6.5
Racket 6.9
RStudio 1.0.153
Ruby 2.4.2-2
SAP Crystal Reports for Visual Studio 13.0.21.2533
Scala 2.12.1
Scilab 6.0.0
Scratch 456.0.4
SketchUp Make 2017
SourceTree 2.3.1
Statistica 12 PL 12.5.192.18
stunnel 5.42
SWI-Prolog 7.4.2
SWI-Prolog Editor 2015-04-26
TDM-GCC 5.1.0-2
TeX Live 2017-20170524
Texmaker 5.0.2
TeXnicCenter 2.02
TeXstudio 2.12.6
Mozilla Thunderbird 52.5.2
TikzEdt 0.2.3
Tortoise Git 2.5.0.0
Tortoise HG 4.2.2
vim 8.0.0776
VideoLAN Client 2.2.6
Debugging Tools for Windows (WinDbg) 10.1.15063.0
WinMerge 2.14.0
WinPlot 1.55.0.1
WinSCP 5.11.3
Wireshark 2.4.4
x2go Client 4.1.0.0-2017.03.11
Xerte 2.18
Microsoft XML Notepad 2007
yEd 3.17

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński