Problemy z developmentem Apple

Xcode Playground

Playgrounds Xcode należy zapisywać wyłącznie w katalogu Playgrounds znajdującym się na pulpicie. Jeżeli katalog nie posiada małej czarnej strzałki w swojej ikonie:

to należy wykonać następującą procedurę naprawczą:

  • zamknąć Xcode
  • jeżeli w katalogu Playgrounds są już zapisane jakieś pliki, to należy je przenieść w inne miejsce, a sam katalog usunąć
  • uruchomić aplikację Terminal
  • wpisać:
    /Library/wmi/scripts/user_remap_developer.sh
  • sprawdzić czy katalog Playgrounds ma małą czarną strzałkę w lewym dolnym rogu ikony

Jeśli problem nadal występuje, to należy zrestartować komputer.

Jeśli problem występuje także po restarcie, to należy skontaktować się z dyżurującym administratorem.

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński