Katalog domowy


Z laboratoriów

Katalog domowy montowany jest automatycznie w trakcie logowania. W systemie Windows dostępny jest jako dysk J:, natomiast w systemie Linux jako ~ lub /home/grupa/login, gdzie grupą może być students, faculty lub wmiguests - zależnie od typu konta.

Z sieci wydziałowej

Z sieci wydziałowej można podłączyć się do udziału przez protokół CIFS, tj. wpisać adres \\files.wmi.amu.edu.pl\ścieżka w pasku adresu Eksploratora Windows i zalogować się danymi z domeny LABS. Ścieżka w przypadku kont pracowników ma postać: faculty\login, studentów: students\login.

W systemie Linux można skorzystać z możliwości zamontowania udziału (wymaga praw superużytkownika) lub skorzystać z narzędzi typu smbclient (nie wymaga szczególnych uprawnień).

Spoza Wydziału

Najprościej skorzystać z klienta SFTP (np. WinSCP lub FileZilla w systemie Windows) i połączyć się z adresem lts.wmi.amu.edu.pl.