VMware


System, który umożliwia studentom i pracownikom Wydziału korzystanie z legalnych wersji VMware Workstation oraz innego oprogramowania firmy VMware na prywatnych komputerach.

Administracją systemem VMware Academic Resources od strony Wydziału zajmują się administratorzy.

Utworzenie kont w systemie następuje na początku semestru zimowego, po przekazaniu list studentów przez dziekanat. Następnie studenci powiadamiani są mailowo o możliwości zakończenia procesu rejestracji poprzez utworzenie hasła.

W przypadku konieczności utworzenia konta należy skontaktować się z administratorami.

Procedura uzyskiwania legalnego oprogramowania jest bardzo prosta. Należy zalogować się na stronie http://vmware.wmi.amu.edu.pl/ i wybrać interesujące nas oprogramowanie.

Pełne prawo do korzystania z programu VMware Academic Resources posiada każdy kto studiuje lub jest zatrudniony na Wydziale. Po skończeniu studiów nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.