USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów - to projekt służący do kompleksowej obsługi studiów.

Na UAM jest realizowany poza wydziałem, poprzez Centrym Informatyczne UAM.

Wszelkie uwagi odnośnie niedziałania systemu, problemów z nim, należy zgłaszać do http://usos.amu.edu.pl/?q=node/5.

Na wydziale obsługą USOS, zakładaniem kont i zmianą haseł zajmuje się Tomasz Piłka, sala A1-5.

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński