Drukowanie

Limity

Każdy student ma przydzielony limit kartek do wykorzystania.
W ramach tego limitu można drukować na drukarce \\printers.labs.wmi.amu.edu.pl\Printer_A1 znajdującej się na korytarzu A1 obok sali A1-26 lub \\printers.labs.wmi.amu.edu.pl\Printer_Lib znajdującej się w Bibliotece.

Aby sprawdzić swój bieżący stan konta wystarczy kliknąć na ikonce z zieloną literą P znajdującej się w pasku zadań:

Po kliknięciu w Details… użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://printers.wmi.amu.edu.pl, gdzie może sprawdzić historię drukowania, przekazać część limitu innemu użytkownikowi czy wydrukować plik PDF bezpośrednio przez przeglądarkę.

Domyślnie limit wynosi 30 kartek na semestr dla studentów.

Niewykorzystane kartki z semestru zimowego przechodzą na letni, a po semestrze letnim przepadają.

Liczenie kartek

Liczona jest zawsze ilość kartek papieru wychodzących z drukarki, a nie ilość stron wysłanych na nią. Dlatego, jeśli ustawi się we właściwościach drukarki druk na obu stronach kartki, lub druk po kilka stron na jednej kartce, to od limitu zostanie odliczona tylko jedna kartka.

Praca magisterska

Studenci piątego roku studiów dziennych mają możliwość jednokrotnego wydrukowania swojej pracy magisterskiej - w tym celu mogą zwiększyć swój limit wydruku maksymalnie o 100 kartek. Dokonują tego w pokoju A1-26.

Własny papier

Nie ma możliwości drukowania na własnym papierze. Jeśli musisz wydrukować większą ilość kartek, albo masz specjalne wymagania co do papieru - możesz skorzystać z któregoś z wielu punktów usługowych w Poznaniu. Nasz wydział takich usług nie świadczy.

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński