Obsługa sali Rady Wydziału


Instrukcja

Aby uruchomić system audiowizyjny należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu. Powinien pojawić się ekran powitalny. Następnie naciskamy przycisk START.

Jeżeli projektor jest wyłączony a ekran zwinięty należy nacisnąć PROJEKTOR.(/page-resources/wydzial/obsluga-sali-rw/instrukcja_rw.pdf)

W celu uruchomienia projektora naciskamy przycisk ON. W tym miejscu możemy wybrać z jakiego urządzenia będziemy korzystać naciskając odpowiedni przycisk. Przycisk aktualnie wybranego urządzenie ma kolor niebieski.

Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć zieloną strzałkę umiejscowioną w prawym górnym rogu. Regulacja głośności dostępna jest pod przyciskiem AUDIO. Aby zakończy pracę systemu powracamy do głównego menu i naciskamy przycisk KONIEC. W tym momencie wszystkie urządzenia zostaną wyłączone.

W celu uruchomienia nagrywania wybieramy przycisk NAGRYWANIE. Nośnik do nagrywania zaznaczamy USB. Należy go włożyć w szafce pod biurkiem. Naciskamy przycisk RECORD, a następnie przycisk PLAY. W celu zakończenia nagrywania naciskamy przycisk STOP. Kolejne nagrania nie są nadpisywane tylko zapisywane jako kolejne.

Informacje

Komputer automatycznie loguje się na konto gościa. Laptop oraz pendrive można podłączyć do otwieranego panelu w biurku. Wizualizer należy włączyć okrągłym przyciskiem w dolnym lewym rogu urządzenia. Mikrofony bezprzewodowe można wypożyczyć u portiera. W razie problemów prosimy skontaktować się z administratorami pod numerem telefonu 61829-5319.

Kliknij, aby pobrać instrukcję w wersji PDF