Obsługa auli


Instrukcja

Aby uruchomić system audiowizyjny należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu. Powinien pojawić się ekran powitalny. Następnie naciskamy przycisk START.

Jeżeli projektor jest wyłączony a ekran zwinięty należy nacisnąć PROJEKTOR.

W celu uruchomienia projektora naciskamy przycisk ON. W tym miejscu możemy wybrać z jakiego urządzenia będziemy korzystać naciskając odpowiedni przycisk. Przycisk aktualnie wybranego urządzenie ma kolor niebieski.

Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć zieloną strzałkę umiejscowioną w prawym górnym rogu.

Regulacja głośności dostępna jest pod przyciskiem AUDIO.

Aby zakończyć pracę systemu powracamy do głównego menu i naciskamy przycisk KONIEC. W tym momencie wszystkie urządzenia zostaną wyłączone.

Informacje

Komputer automatycznie loguje się na konto gościa.

Laptop oraz pendrive można podłączyć do otwieranego panelu w biurku.

Wizualizer należy włączyć okrągłym przyciskiem w dolnym lewym rogu urządzenia.

Mikrofony bezprzewodowe można wypożyczyć u portiera.

W razie problemów prosimy skontaktować się z administratorami pod numerem telefonu 61829-5319.

Kliknij, aby pobrać instrukcję w wersji PDF