Własny sprzęt


Nie wolno do komputerów podłączać żadnych obcych urządzeń bez wiedzy i zgody obsługi.

Wyjątek stanowią pendrive'y, pod warunkiem jednak, że są one podłączane do wyprowadzonych gniazdek USB na obudowie komputera lub na stole.

Nie należy także podłączać do gniazdek w laboratoriach własnych urządzeń - zasilaczy do laptopów, ładowarek do telefonów komórkowych, etc. Niedozwolone jest korzystanie z czerwonych gniazdek i odłączanie od zasilania podłączonych urządzeń.