Usługi Uniwersyteckie


Urzędem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie usług uniwersyteckich jest Centrum Informatyczne UAM.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu usług należy zgłaszać na adres helpdesk@amu.edu.pl.

Do usług uniwersyteckich należą m.in.: