USOS


Uniwersytecki System Obsługi Studiów - to projekt służący do kompleksowej obsługi studiów.

Na UAM jest realizowany poza Wydziałem, poprzez Centrum Informatyczne UAM.

Wszelkie uwagi odnośnie niedziałania systemu, problemów z nim, należy zgłaszać do wybranych osób z listy lub na adres usosweb@amu.edu.pl.

Na Wydziale obsługą USOS, zakładaniem kont i zmianą haseł zajmuje się Tomasz Piłka, sala B2-17.