USOS


Uniwersytecki System Obsługi Studiów - to projekt służący do kompleksowej obsługi studiów.

Na UAM jest realizowany poza Wydziałem, poprzez Centrum Informatyczne UAM.

Wszelkie uwagi odnośnie niedziałania systemu, problemów z nim, należy zgłaszać do wybranych osób z listy lub na adres usosweb@amu.edu.pl.

Na Wydziale problemy z systemem USOS oraz prośby o założenie konta lub zmianę hasła należy kierować na adres: helpdesk@wmi.amu.edu.pl