Usługi


Najważniejsze informacje

UWAGA: Więcej informacji na każdy z poniższych tematów można uzyskać po przejściu do konkretnej podstrony.

Informacje na temat kont wydziałowych oraz domeny

Profil - zbiór plików i katalogów, w których przechowywane są ustawienia programów użytkownika, ustawienia pulpitu, oraz wiele innych parametrów.

Katalog domowy - katalog służacy do przechowywania własnych plików i podkatalogów. Użytkownicy mają dostęp jedynie do własnego katalogu domowego oraz do partycji Poligon.

Poligon - publiczna przestrzeń ulokowana na dysku lokalnym. Jej zawartość jest różna i zależy od komputera do którego się zalogowano.

Resources - miejsce, w którym wykładowcy udostępniają dla studentów materiały do zajęć.

LDAP - usługa udostępniana przez WMI do korzystania z usług katalogowych wykorzystywanych w domenie LABS.

Informacje na temat kont pocztowych

Poczta wydzialowa - zarządzają nią administratorzy Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych. Oferuje ona adres e-mail w domenie wmi.amu.edu.pl.

Poczta uniwersytecka - zarządza nią Centrum Informatyczne. Oferuje ona adres e-mail w domenach amu.edu.pl, st.amu.edu.pl oraz o365.amu.edu.pl.

Listy pocztowe - umożliwiają wysyłanie wiadomości do wszystkich osób na danej liście.

Dostęp do usług spoza wydziału

VPN – pozwala na bezpieczny dostęp do sieci wydziałowej z zewnątrz. Jest on wymagany do łączenia się z większością usług wydziałowych spoza Wydziału.

SSH - dostęp przez SSH do serwerów wydziałowych umożliwia korzystanie z powłoki systemowej, co pozwala w prosty sposób pracować zdalnie.

SFTP - najprostszy sposób, by uzyskać dostęp do swoich plików i katalogów z możliwością skopiowania ich na własne urządzenie.

Pulpit zdalny - pozwala na dostęp do serwerów terminalowych.

Laboratoria zdalne - umożliwia zdalne połączenie się z komputerami znajdującymi się w Wydziałowych Laboratoriach Komputerowych.

Usługi wydziałowe

Bazy danych – do wyboru są 3 rodzaje baz - MySQL, PostgreSQL oraz MSSQL. Użytkownicy mogą samodzielnie utworzyć bazę MySQL.

Serwer WWW - służy do udostępniania prywatnych stron internetowych, napisanych w technologii HTML oraz PHP.

Serwer IIS - służy do udostępniania prywatnych stron internetowych, napisanych w technologii z rodziny .NET.

Konto projektowe - zakładane jest na potrzebę projektów, np. w celu wspólnego hostowania aplikacji.

Maszyna wirtualna – jeśli konto projektowe jest niewystarczające można skorzystać z maszyny wirtualnej postawionej na wydziałowym serwerze.

VMware - zakupiona przez wydział licencja pozwala na instalację oprogramowania firmy VMware na prywatnych komputerach. Licencja umożliwia między innymi pobranie programu VMware Workstation, który służy do tworzenia oraz uruchamiania własnej maszyny wirtualnej.

Git - system kontroli wersji hostowany na Wydziale. Umożliwia wspólną pracę na tych samych plikach przez wiele osób.

Jira - system służący do zarządzania projektami. Do wyboru są 2 metodologie - scrum oraz kanban.

Jenkins - służy do automatyzacji, budowania, testowania i deploymentu projektów.

Usługi oferowane przez Microsoft

Office365 - pakiet usług Office 365 firmy Microsoft pozwalający na korzystanie za pomocą przeglądarki internetowej z aplikacji pakietu Microsoft Office 365 oraz dysku pozwalającego na przechowywanie danych w „chmurze” OneDrive o pojemności 1TB dla każdego pracownika.

Microsoft Office 2016 - pakiet biurowy Microsoft Office 365. Licencja obejmuje instalację na 5 urządzeniach.

Adt4t - system umożliwiający studentom i pracownikom Wydziału korzystanie z legalnych wersji Windows oraz innego oprogramowania firmy Microsoft, na prywatnych komputerach.