Centrum Informatyczne UAM


Aktualna nazwa: Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi

Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, odpowiadająca m.in. za:

  • Pocztę w domenie @amu.edu.pl
  • Pocztę w domenach @st.amu.edu.pl i @o365.amu.edu.pl
  • system USOS (w skali całej Uczelni)
  • Prawidłowe funkcjonowanie strony Uniwersytetu

Oficjalną stroną Centrum Informatycznego jest strona ci.amu.edu.pl.

Jak trafić?

Należy wejść do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wejściem od strony Wydziału Biologii, następnie obejść dziedziniec z lewej strony - CI znajduje się z tyłu budynku zaraz za dziedzińcem (po prawej stronie).