Rzutnik wydziałowy

Prowadzący zajęcia mogą na potrzeby wykładów wypożyczać wydziałowy rzutnik komputerowy. Obecnie dostępne są 4 rzutniki komputerowe.

Ze względu na duże zapotrzebowanie, prowadzone są rezerwacje rzutnika.

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński