Godziny otwarcia

Semestr

W czasie trwania semestru, Wydziałowe Laboratoria Komputerowe czynne są w następujących godzinach:

Od Do
Poniedziałek - Czwartek 8:15 19:00
Piątek 8:15 17:00

Patrz też: Dyżury administratorów

Weekendy

W weekendy Wydziałowe Laboratoria Komputerowe czynne są w czasie zajęć prowadzonych w salach na poziomie A1. Poniższy harmonogram może się zmienić w przypadku zmian w planie.

Dzień Od Do

Sesja, ferie

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej oraz w trakcie ferii zimowych i letnich laboratoria czynne są na osobno opublikowanych zasadach (na stronie Wiadomości).

Święta, dni rektorskie i dziekańskie

Jeśli nie jest podane inaczej, w święta oraz dni rektorskie i dziekańskie laboratoria są nieczynne.