Informacje dla studentów pierwszego roku


Pierwsze logowanie

Dostęp do większości usług na Wydziale możliwy jest po uwierzytelnieniu loginem i hasłem domeny LABS. To konto jest odrębne od uniwersyteckich usług (np. USOSWeb). Nazwa użytkownika dla studentów to s<numer indeksu> (np. s123456). Początkowym hasłem, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu, jest numer PESEL. Hasło należy zmienić tutaj. Nowe hasło musi mieć co najmniej 10 znaków.

Zabronione jest udostępnianie danych logowania innym osobom. Osoba dla której konto zostało utworzone jest w pełni za nie odpowiedzialna.

Dostęp do specjalistycznych usług wydziałowych

Niektóre specjalistyczne usługi wydziałowe dostępne są wyłącznie z poziomu sieci wewnętrznej przez co wymagają instalacji i konfiguracji VPN. Warto przejść tę procedurę przed rozpoczęciem zajęć.

Pulpit zdalny

Istnieje możliwość zdalngo połączenia się z wydziałymi serwerami terminalowymi - Windows oraz Linux. Instrukcje łączenia się do wybranego serwera można znaleźć tutaj.

Oprogramowanie Microsoftu

Pracownicy oraz studenci Wydziału mogą pobrać legalne wersje systemu Windows, Microsoft Office 2016 oraz innego oprogramowania firmy Microsoft. Więcej informacji dostępnych jest w poniższych linkach:

Regulamin

Regulamin domeny LABS obowiązujący wszystkich studentów i pracowników Wydziału dostępny jest tutaj.

Problemy

Wszelkie problemy w działaniu usług wydziałowych należy zgłaszać administratorom Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych. Dane kontaktowe dostępne są tutaj.

Usługi uniwesyteckie nie należą do usług wydziałowych. Problemy związane z usługami uniwersyteckimi należy zgłaszać do Centrum Informatycznego UAM.