Godziny otwarcia sal


W czasie trwania nauki w trybie zdalnym sale w Laboratoriach Komputerowych są niedostępne.


Godziny dostępności pracowników obsługi


Semestr

W czasie trwania semestru obsługa Laboratoriów Komputerowych jest dostępna w następujących godzinach:

Dzień Od Do
Poniedziałek - Czwartek 8:15 17:30
Piątek 8:15 17:00

W weekendy obsługa Laboratoriów Komputerowych jest dostępna od początku zajęć i kończy pracę 15 minut po rozpoczęciu ostatnich zajęć.

Sesja, ferie

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej oraz w trakcie ferii zimowych i letnich laboratoria czynne są na osobno opublikowanych zasadach (na stronie Wiadomości).

Święta, dni rektorskie i dziekańskie

Jeśli nie jest podane inaczej, w święta oraz dni rektorskie i dziekańskie laboratoria są nieczynne.