Przewodnik po stronie


Strona główna

Sekcja Strona Główna zawiera najważniejsze informacje w kwestii funkcjonowania Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych, tj. godziny otwarcia oraz zasady panujące w laboratoriach.

Laboratoria

Sekcja Laboratoria przedstawia informacje dotyczące dostępnego sprzętu i oprogramowania oraz obsługi niektórych sal.

Usługi

Sekcja Usługi ukazuje dostępne dla studentów oraz pracowników usługi świadczone przez Wydział, np. metod dostępu. Wszelkie problemy z nimi związane należy kierować do administratorów Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.

Usługi Uniwersyteckie

Sekcja Usługi Uniwersyteckie opisuje ogólnouniwersyteckie usługi świadczone przez Centrum Informatyczne, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, m.in. pocztę uniwersytecką, MS Teams oraz system USOS. Wszelkie problemy należy zgłaszać do Centrum.

Problemy

Sekcja Problemy skupia się na najczęściej występujących problemach, z którymi użytkownik może sobie poradzić, bez ingerencji administratorów.