Windows


Stacje robocze na Wydziale mają zainstalowany system Windows 10.

Uruchamianie

Aby włączyć system Windows należy z pojawiającego się przy uruchamianiu komputera menu wybrać pozycję "Windows".

Logowanie

Do Windowsów logujemy się danymi z domeny LABS. Po zalogowaniu, katalog domowy użytkownika jest zmapowany na dysk j:\

Pięć nieudanych prób autoryzacji z rzędu (w dowolnej usłudze autoryzowanej domeną LABS) spowoduje zablokowanie konta. Można je odblokować u administratorów lub poczekać 2 minuty na automatyczne odblokowanie.

Oprogramowanie

Lista oprogramowania dostępnego w instalacji Windows 10

Nazwa Wersja
7-Zip 19.00
Adobe AIR 33.1.1.533
Adobe Reader DC 20.004.30017
Apache ant 1.10.11
Arduino 1.8.15
Astah* Community 6.9.0
Atom 1.58.0
Audacity 3.0.3
Audacity FFmpeg 2.2.2
Audacity LADSPA Plug-ins 0.4.15
Audacity Lame 3.99.3
Baltie PL 3.0.71.121
Blender 2.93.2
Bouml 7.11
Cabri 3D 2.1.2
Cabri II 1.4.5
Calibre 5.25.0
CamStudio 2.7.4
Compasses and Ruler 20150810
CDBurnerXP 4.5.8.7041
Classic Shell 4.4.169
CLion 2021.2.1
CMake 3.21.1
Code::Blocks 20.03
ConTEXT 0.98.6
Convert 4.10
DataGrip 2021.2.1
DBeaver Community 21.1.4
Dev-C++ 5.11
Dia 0.97.2
DjVuLibre 3.5.27+4.11
Eclipse 2021-08-23
Emacs 27.2
erlang 24.0
eXe 2.6
Fiddler 5.0.20204.45441
FileZilla 3.56.0
Mozilla Firefox 93.0
FreeMind 1.0.1
Gadwin PrintScreen 5.4.2.0
Geany 1.37.1
Geany Plugins 1.37
GeoGebra 6.0.659.0
GeoNEXT 1.74
GPL GhostScript 9.54.0
GIMP 2.10.24
Git 2.33.1
GnuPlot 5.2.6
GOLD Parser Builder 5.2.0
Google Chrome Enterprise 94.0.4606.81
gp/Pari 2.13.2
Gpg4win 3.1.15
Gradle 7.1.1
gretl 2021b
GSView 5.0
Haskell Platform 8.6.5
HUE Intuition 2.0.0.0
HxD 1.7.7.0
ImDisk 2.0.10
Inkscape 1.1
IntelliJ IDEA 2021.2.1
IrfanView 4.58
JMulTi 4.24
Julia 1.6.2
L-py 2.0.0
LaTeX2RTF 2.3.11
Lazarus 2.0.12
LEd 0.53
Libre Office PL 7.2.0.4
LLVM 12.0.1
LyX 2.3.6.1
Apache Maven 3.8.2
Maxima 5.45.1
Microsoft DirectX SDK 9.29.1962.0
Microsoft Edge Enterprise 94.0.992.38
Microsoft Mathematics 4.0
Microsoft Movie Maker 2012
Microsoft Office 2013 Project Professional 15.0.4569.1506
Microsoft Office 2013 Visio Professional 15.0.4569.1506
Microsoft Office 2016 16.0.4266.1001
Microsoft Office 2016 en-US Language Pack 16.0.4266.1001
Microsoft OneDrive 21.180.905.7
Microsoft PowerBI Desktop 2.96.901.0
Microsoft SQL Server Enterprise 2015.131.5492.2
Microsoft SQL Server Management Studio 15.0.18386.0
Microsoft SQL Server Report Builder 15.0.19611.0
Microsoft Teams 1.4.0.26376
Microsoft Visual Studio 2019 16.11
Microsoft Visual Studio 2019 SSDT IS 3.15
Microsoft Visual Studio 2019 SSDT VSIX AS 2.9.18
Microsoft Visual Studio 2019 SSDT VSIX RS 2.6.11
MSYS2 MinGW64 2021-08-22
MySQL Workbench 8.0.26
NetBeans 12.0
Neuroph Studio 2.98
node.js 14.17.5
Notepad++ 8.1.7
Octave 6.3.0
OpenBoard 1.5.4
OpenCV 4.5.3
OpenSSL 3.0.0
Opera 80.0.4170.40
Oracle Datamodeler 21.2.0.183
Orca 1.3.1.1163
OxMetrics Console 6 6.21
OxMetrics 6 package G@RCH 6.1
OxMetrics 6 package GnuDraw 6
OxMetrics Console 7 7.20
OxMetrics 7 package GnuDraw 7
OxMetrics 7 package Time Series Modelling 4 4.50_13_10_18
paint.net 4.2.16
PDF-XChange Editor 8.0.344.0
PDFill PDF Tools (Free) 15.0
pgAdmin 4 6.0
PHP 8.0.11
PowerShell 7.1.4
PSPad 5.0.6
PuTTY 0.76
PyCharm 2021.2
Python 3.x 3.8.10
Python 3 Mozilla CA Certificates 2021-08-17
Python3 Packages 2021-08-30
Qt MinGW MSVC Creator 5.15.2
R 4.1.1
RabbitMQ 3.9.4
Racket 8.2
RStudio 1.4.1717
Rtools 4.0
Ruby 2.7.4-1
SAP Crystal Reports for Visual Studio 13.0.30.3805
Scala 2.13.6
Scilab 6.1.1
Scratch 461
Sigil 1.7.0
Slack 4.19.3.0
Statistica 13 EN 13.3.704.1
STM32Cube IDE 1.7.0
STM32Cube Programmer 2.8.0
stunnel 5.60
SuperCollider 3.12.1
SWI-Prolog 8.2.4
SWI-Prolog Editor 2021-08-29
TeX Live 2021-08-25
TeX Live TeXworks dictionaries 2021-08-25
Texmaker 5.1.1
TeXnicCenter 2.02
TeXstudio 3.1.2
Mozilla Thunderbird 78.14.0
TikzEdt 0.2.3
Tortoise Git 2.12.0.0
Tortoise HG 5.8.0
ViewPorter 2.3.7
vim 8.2.3358
Visual Studio Code 1.61.0
VideoLAN Client 3.0.16
WebStorm 2021.2.1
Debugging Tools for Windows (WinDbg) 10.1.22000.1
WinMerge 2.16.14
WinPlot 1.55.0.1
WinSCP 5.19.3
Wireshark 3.4.9
x2go Client 4.1.2.0-2018.06.22
Xerte 2.18
Microsoft XML Notepad 2007
yEd 3.21.1