Proxy


Na Wydziale dajemy dostęp do serwera proxy/w3cache. Poza akceleracją WWW daje on możliwość uzyskania dostępu z zewnątrz sieci do zasobów wydziałowych oraz tych, do których tylko Uniwersytet ma dostęp, jak np. różne biblioteki.

Usługa dostępna jest po połączeniu z siecią wydziałową przez VPN.

Ustawienia:

  • hostw3cache-vpn.wmi.amu.edu.pl
  • port: 3128