Poczta wydziałowa


Wydziałowy serwer pocztowy jest dostępny dla wszystkich pracowników i studentów posiadających konto w domenie LABS. Pełny adres pocztowy to login@wmi.amu.edu.pl, gdzie login to nazwa użytkownika w domenie LABS.

Poczta Wydziałowa i Poczta Uniwersytecka to nie jest ta sama usługa. Ta pierwsza oferuje adres e-mail w domenie wmi.amu.edu.pl i dostępna jest tylko dla pracowników i studentów naszego Wydziału, druga zaś oferuje adresy w domenach st.amu.edu.pl oraz o365.amu.edu.pl i dostępna jest dla wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu. Za Pocztę Uniwersytecką odpowiedzialne jest Centrum Informatyczne UAM.

Odbieranie poczty

Interfejs WWW

Pocztę wydziałową można sprawdzać także przez interfejs WWW pod adresem https://poczta.wmi.amu.edu.pl/.

Programy pocztowe

Pocztę można sprawdzać programem pocztowym takim jak Mozilla Thunderbird. Aby móc z takich programów korzystać, wymagane jest ich odpowiednie skonfigurowanie.

Odbieranie poczty przez IMAP

W ustawieniach konta należy podać nazwę serwera imap.wmi.amu.edu.pl, nazwę użytkownika i hasło z domeny LABS. Należy wybrać protokół SSL/TLS oraz port 993.

Wysyłanie poczty przez SMTP

W ustawieniach należy podać nazwę serwera smtp.wmi.amu.edu.pl oraz koniecznie włączyć autoryzację, a następnie wpisać swój login i hasło z domeny LABS. Należy wybrać protokół SSL/TLS oraz port 465.

Przekierowanie poczty

Jeśli wolisz korzystać ze skrzynki pocztowej innej niż wydziałowa, ale chcesz otrzymywać do niej wszystkie wiadomości wysyłane na twój adres studencki, możesz ustawić sobie przekierowywanie poczty.

Wystarczy że w katalogu domowym w pliku o nazwie .forward umieścisz adres gdzie poczta ma być przekierowana. Jeśli chcesz przekierować pocztę na więcej adresów, umieść je w jednej linii oddzielając przecinkiem. Jeśli kopia wiadomości ma zostać w skrzynce dodaj \s123456 (Twój login poprzedzony znakiem “\”).

Przykładowo, jeśli do pliku .forward wpiszesz:

\s123456,xyzxyz@st.amu.edu.pl,login@drugiekonto.pl

wiadomości trafią do Twojej skrzynki i zostaną także wysłane na 2 inne adresy.

Filtrowanie poczty

Wiadomości mogą być filtrowane przez Twój program pocztowy lub przez nasz serwer poczty. Aby skorzystać z filtrowania przez serwer należy w swoim katalogu domowym w pliku .dovecot.sieve umieścić reguły języka Sieve (http://sieve.info/).