Drukowanie


Limity

Każdy student ma przydzielony limit kartek do wykorzystania. W ramach tego limitu można drukować na drukarce \\printers.labs.wmi.amu.edu.pl\Printer_A1 znajdującej się na korytarzu A1 obok sali A1-26 lub \\printers.labs.wmi.amu.edu.pl\Printer_Lib znajdującej się w Bibliotece.

Aby sprawdzić swój bieżący stan konta wystarczy kliknąć na ikonce z zieloną literą P znajdującej się w pasku zadań:

Po kliknięciu w Details… użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://printers.wmi.amu.edu.pl, gdzie może sprawdzić historię drukowania, przekazać część limitu innemu użytkownikowi czy wydrukować plik PDF bezpośrednio przez przeglądarkę.

Domyślnie limit wynosi 30 stron na semestr dla studentów.

Niewykorzystane kartki z semestru zimowego przechodzą na letni, a po semestrze letnim przepadają.

Liczenie kartek

Liczona jest zawsze ilość stron wysłanych na drukarkę, a nie ilość kartek papieru wychodzących z niej. Dlatego, jeśli ustawi się we właściwościach drukarki druk na obu stronach kartki lub druk po kilka stron na jednej kartce, to i od limitu zostanie odliczona ilość logicznych stron wysłanych na drukarkę.

Aby zaoszczędzić kartki z limitu, należy użyć opcji drukowania wielu stron na kartce, wbudowanej w niektóre programy - np. w Microsoft Word. Ważne, aby składanie stron wykonywane było przez program, przed wysłaniem do serwera, a nie przez samą drukarkę.

Praca magisterska

Studenci mają możliwość wydrukowania swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej albo magisterskiej) raz w trakcie studiów. W tym celu, w pokoju A1-26, można zwiększyć swój limit wydruku o liczbę stron pracy lecz nie więcej niż 100.

Własny papier

Nie ma możliwości drukowania na własnym papierze. Jeśli musisz wydrukować większą ilość kartek, albo masz specjalne wymagania co do papieru - możesz skorzystać z któregoś z wielu punktów usługowych w Poznaniu. Nasz Wydział takich usług nie świadczy.