Panel WMI


Dla ułatwienia zarządzania usługami dostępnymi na Wydziale, studenci i pracownicy mają dostęp do Panelu WMI. Jest on dostępny pod adresem https://panel.wmi.amu.edu.pl.

Do logowania należy użyć nazwy użytkownika i hasła z domeny LABS - tych samych, których używasz w laboratoriach.

Po zalogowaniu Panel umożliwia m.in. zmianę hasła, utworzenie bazy MySQL lub pobranie certyfikatów VPN.