VPN


VPN, czyli Virtual Private Network, to usługa pozwalająca na bezpieczny dostęp do sieci wydziałowej z zewnątrz. Dzięki niej studenci i pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich maszyn wirtualnych, proxy oraz innych usług.

Konfiguracja