Term


Logowanie

W systemie Windows można użyć do połączenia aplikacji mstsc (dostępnej przez Start -> Run... -> mstsc lub Start -> Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection) w polu Computer: wpisując term.wmi.amu.edu.pl. W razie problemów login należy poprzedzić ciągiem znaków LABS\.

W systemie Linux można użyć programu remmina lub xfreerdp. Następnie należy się zalogować przy użyciu loginu i hasła używanego podczas logowania w laboratoriach. W razie problemów jako domenę należy podać LABS lub jeśli podajemy dane w wierszu poleceń, login należy poprzedzić ciągiem znaków LABS\\.

W systemie macOS wymagana jest oficjalna aplikacja Microsoft Remote Desktop.

Rozłączanie bez wylogowywania

Rozłączona sesja będzie aktywna przez maksymalnie 30 minut - można więc zostawić uruchomione programy i rozłączyć się z serwerem, by później podłączyć się ponownie np. z innego komputera.

Aby rozłączyć się ze zdalną sesją bez wylogowywania - należy kliknąć “x” na belce, która pojawia się na górze ekranu lub z Menu Start wybrać strzałkę obok Log off, a następnie Disconnect.

Znane problemy

Ograniczenie liczby użytkowników

W celu zapewnienia stabilności systemu liczba jednoczesnych użytkowników usługi jest ograniczona. Następujący komunikat oznacza brak miejsca na serwerze w momencie połączenia:

Time Series Modelling 4

Program Time Series Modelling może być uruchomiony na danym komputerze tylko przez jedną osobę. Uruchomienie go przez innego użytkownika w tym samym czasie powoduje niepoprawne działanie u obu użytkowników.

Z tego powodu TSM jest niekompatybilny z pulpitem zdalnym i nie będzie dostępny na serwerze term.

Visual Studio Code

Program Visual Studio Code może być uruchomiony na danym komputerze tylko przez jedną osobę.

Z tego powodu VSCode jest niekompatybilny z pulpitem zdalnym i nie będzie dostępny na serwerze term.

Dostępne oprogramowanie

Nazwa Wersja
7-Zip 19.00
Adobe Reader DC 20.004.30006
Apache ant 1.10.5
Astah* Community 6.9.0
Atom 1.34.0
Axure RP 8.0.0.3382
Baltie PL 3.0.71.121
Brackets 1.14.17770
Cabri 3D 2.1.2
Cabri II 1.4.5
Calibre 3.39.1
CamStudio 2.7.4
Compasses and Ruler 20150810
Classic Shell 4.3.1
CMake 3.13.4
Code::Blocks 17.12
ConTEXT 0.98.6
Convert 4.10
DataGrip 2020.2.2
DBeaver Community 7.3.5
Dev-C++ 5.11
Dia 0.97.2
DjVuLibre 3.5.27+4.11
Eclipse 2019-09-28
Emacs 26.1
erlang 21.2
eXe 2.3.1
FileZilla 3.55.1
Mozilla Firefox 91.0.2
Free Pascal 3.0.4
FreeMind 1.0.1
Gadwin PrintScreen 5.4.2.0
Geany 1.36
Geany Plugins 1.36
GeoGebra 6.0.620.0
GeoNEXT 1.74
GPL GhostScript 9.26
GIMP 2.10.12
Git 2.33.0.2
GnuPlot 5.2.6
GOLD Parser Builder 5.2.0
Google Chrome Enterprise 92.0.4515.159
gp/Pari 2.11.1
Gpg4win 3.1.15
Gradle 5.2.1
gretl 2019a
GSView 5.0
Haskell Platform 8.6.3
HxD 1.7.7.0
Inkscape 0.92.4
IntelliJ IDEA 2020.2.1
IrfanView 4.58
Java SE Development Kit 11.0.12.7
Java SE Runtime Environment 11.0.12.7
JMulTi 4.24
Julia 1.1.0
L-py 2.0.0
LaTeX2RTF 2.3.11
Lazarus 2.0.0
LEd 0.53
Libre Office PL 6.3.1.2
LLVM 7.0.1
Apache Maven 3.6.0
Maxima 5.42.2
Microsoft DirectX SDK 9.29.1962.0
Microsoft Edge Enterprise 92.0.902.78
Microsoft Mathematics 4.0
Microsoft OneDrive 21.150.725.1
Microsoft PowerBI Desktop 2.65.5313.1381
Microsoft SQL Server Enterprise 2015.131.5492.2
Microsoft SQL Server Management Studio 15.0.18338.0
Microsoft SQL Server 2016 Report Builder 15.0.900.71
Microsoft Teams 1.3.0.21759
Microsoft Volume Activation Management Tool 10.1.17763.1
Microsoft Visual Studio 2017 15.8.28010.2050
Microsoft Visual Studio 2017 .NET Core SDK 2.1.503
Microsoft Visual Studio 2017 SSDT 14.0.16182.0
MinGW 2016-06-22
MSYS2-64 2019-12-04
MySQL Workbench 8.0.15
NetBeans 11.0
Neuroph Studio 2.98
node.js 10.24.1
Notepad++ 8.1.4
Octave 4.4.1
OpenCV 4.0.1
OpenSSL 1.1.1L
Opera 78.0.4093.184
Oracle Datamodeler 19.2.0.182
Orca 1.2.1.757
OxMetrics Console 6 6.21
OxMetrics 6 package G@RCH 6.1
OxMetrics 6 package GnuDraw 6
paint.net 4.1.5
PDF-XChange Editor 8.0.341.0
PDFill PDF Tools (Free) 15.0
pgAdmin III 1.22.2
PHP 8.0.7
PSPad 5.0.0
PuTTY 0.76
PyCharm 2020.2.1
Python 2.x 2.7.18
VPython for Python 2.x 6.11
Python2 Packages 2020-01-14
Python 3.x 3.8.6
Python 3 Mozilla CA Certificates 2020-10-18
Python3 Packages 2020-10-18
QtCreator 4.8.1
Qt MinGW 5.12.1
R 4.0.5
RabbitMQ 3.7.11
Racket 7.2
RStudio 1.4.1106
Rtools 4.0
Ruby 2.7.1-1
SAP Crystal Reports for Visual Studio 13.0.24.2970
Scala 2.12.8
Scilab 6.0.2
Scratch 461
Sigil 0.9.10
SourceTree 2.3.1
Statistica 13 EN 13.3.704.1
SWI-Prolog 8.0.1
SWI-Prolog Editor 2015-04-26
TDM-GCC 5.1.0-2
TeX Live 2018-20190205
TeX Live TeXworks dictionaries 2020-10-17
Texmaker 5.0.2
TeXnicCenter 2.02
TeXstudio 2.12.14
Mozilla Thunderbird 78.13.0
TikzEdt 0.2.3
Tortoise Git 2.7.0.0
Tortoise HG 4.8.2
ViewPorter 2.3.5
vim 8.1.0885
VideoLAN Client 3.0.16
WebStorm 2020.2.1
Debugging Tools for Windows (WinDbg) 10.1.17763.1
WinMerge 2.16.0
WinPlot 1.55.0.1
WinSCP 5.19.2
Wireshark 3.4.7
WMI Graylog Sidecar 1.1.0-1
x2go Client 4.1.2.0-2018.06.22
Xerte 2.18
Microsoft XML Notepad 2007
yEd 3.20.1

Możliwe jest zgłaszanie dodatkowego oprogramowania/bibliotek/aktualizacji do zainstalowania na serwerze, kontaktując się z nami.