Fingerprint


Dla studentów i pracowników dostępne są trzy serwery, do których można się zalogować przez SSH. Skróty kluczy publicznych tych serwerów:

Serwer MD5 (PuTTY, OpenSSH <6.8) SHA-256 (OpenSSH 6.8<)
hosting b1:c0:35:51:5f:81:60:14:ce:2c:04:04:77:19:b7:1f SHA256:2ptsY+BcOMTG/0Xp79hh1R5lDpue6hwK/IjB8ZGrKik
LTS RSA 32:60:75:13:28:a1:5d:00:cc:6f:a5:c7:eb:5d:05:76 SHA256:SHMDPIYNUgxP7TEyOaq4fwJ5UU5TS3xu7KlOWwmOiWI
LTS ECDSA 31:2a:7d:05:a8:b1:92:a6:aa:f7:96:45:d4:ea:a0:78 SHA256:Je7G3q0MFuKwqvp/cgjxgTeWamWv0WdIlP6sz4GFpn0
LTS ed25519 1d:e5:e4:e5:36:0d:cd:ae:90:53:44:81:f1:c1:f5:df SHA256:78/RjDkT2llJSjhJhylNCyF8rz7eRppho3cp3Ja3sTU