Problemy z hasłem


Hasła do usług wydziałowych

Generalnie studentów obowiązują dwa hasła:

  • do domeny LABS
  • do systemu USOS

Hasło do domeny LABS służy do logowania się w celu skorzystania z wielu zasobów udostępnianych studentom na Wydziale. Za jego pomocą można między innymi korzystać z komputerów w Laboratoriach, uzyskać dostęp do VPN, drukować, czy też uzyskać dostęp do udziału Resources.

Po przyjęciu na studia hasło do systemu USOS zostaje przeniesione z systemu elektronicznej rekrutacji. Należy zmienić je na inne, celem uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Uniwersytet.

Osoby, które rozpoczynają studia na drugim kierunku obowiązuje hasło używane wcześniej.

Studenci studiów podyplomowych hasło do systemu USOS otrzymują w dziekanacie.

Zmiana hasła

Jeżeli pamiętasz swoje stare hasło, możesz je zmienić w panelu WMI.

W przypadku, gdy nie pamiętasz swojego starego hasła lub nie działa ono z jakichś powodów, w celu zmiany hasła musisz się zgłosić osobiście do pokoju A1-26 z ważną legitymacją. Dobrze jest wiedzieć które hasło chcesz zmienić i mieć nowe hasło już wymyślone.

Nie zmieniamy nikomu haseł drogą telefoniczną, e-mailową, pocztową ani jakąkolwiek inną. Jedyną metodą na zmianę hasła jest osobiste pojawienie się w pokoju A1-26 z ważną legitymacją.

Niepowodzenie przy zmienianiu hasła

Pamiętaj, że nowe hasło musi mieć co najmniej 10 znaków.

Nieudane próby logowania

Po pewnej ilości nieudanych prób logowania konto ulega tymczasowemu zablokowaniu (jest locked out). Konto automatycznie odblokuje się po upływie 2 minut. Jeśli nie chcesz czekać, możesz udać się do pokoju A1-26 w celu odblokowania.