Problemy z profilem


Oto lista tych problemów z profilem, z którymi mamy do czynienia najczęściej:

Przekroczony rozmiar profilu

Przy logowaniu profil jest ściągany z serwera files i podczas pracy użytkownika na stacji roboczej jest przechowywany lokalnie w katalogu c:\users\<nazwa_użytkownika>. Rozmiar tych plików jest na bieżąco monitorowany przez program działający w tle, który ikoną "X" w prawym dolnym rogu ekranu ostrzeże nas, gdy rozmiar profilu przekroczy limit.

Należy wówczas usunąć zbędne pliki z katalogu c:\users\<nazwa_użytkownika> lub przenieść je do katalogu domowego (na dysk j:) aż do momentu, w którym całość profilu nie będzie przekraczała wyznaczonego limitu.

Czynność tą należy także powtórzyć w katalogu \\files\profiles\<nazwa_użytkownika>.v6. Jeżeli tego nie zrobimy, wówczas wyczyszczony właśnie lokalnie profil nie zapisze się na serwerze i problem pojawi się ponownie po zalogowaniu na innym komputerze.

Brak profilu

Jeśli użytkownik nie ma jeszcze profilu, zostanie on automatycznie wygenerowany przy pierwszym zalogowaniu się do Windows na komputerze w laboratoriach.

Nieaktualny profil przechowywany lokalnie

Jeśli Twój profil nie został z jakichś powodów zapisany na serwer (na przykład z powodu zresetowania lub wyłączenia komputera), to pozostaje on zapisany lokalnie na dysku tego komputera. Przy ponownym zalogowaniu się tej samej osoby nie jest już ściągany profil z serwera, ale używany jest właśnie ten zapisany lokalnie profil - a przy wylogowywaniu następuje ponowna próba wgrania go na serwer.

Biorąc pod uwagę fakt, że profil taki jest najczęściej dość stary, a w dodatku najprawdopodobniej zbyt duży lub po prostu uszkodzony, można się spodziewać problemów.

Brak miejsca na ściągnięcie profilu

Jeśli kilka/kilkanaście osób z dużymi profilami nie wyloguje się na danym komputerze poprawnie, to ich lokalne profile mogą zająć całą dostępną przestrzeń na dysku przeznaczoną do ich przechowywania. Oczywiście uniemożliwi to zalogowanie się na tym komputerze innym osobom.

Jeśli taki problem wystąpi, zgłoś to pracownikom laboratoriów, podając przy tym nazwę komputera, a my wykasujemy z niego lokalne profile, robiąc przy tym miejsce na Twój.