Problemy z LaTeX


"PK font could not be created"

Jeśli TeXnicCenter podczas budowania pliku wyświetla następujące komunikaty:

uruchamiamy wiersz poleceń:

Start -> Run -> cmd

Wykonujemy polecenia:

initexmf --mkmaps
initexmf --update-fndb