Problemy z Visual Studio


Visual Studio nie uruchamia się lub wyświetla komunikaty o błędach

W takim przypadku należy wyszukać w Menu Start skrypt Reset Visual Studio Settings i uruchomić go.

Jeżeli po wykonaniu tej czynności problem nadal występuje, zgłoś problem pracownikom laboratoriów.