Problemy z Time Series Modelling


Osoby, które używały Time Series Modelling (TSM) w starszych wersjach (np. 4.15 lub 4.20) mogą mieć zapisany plik settings.tsm w swoim katalogu domowym. W tym pliku TSM trzyma ustawienia na temat ostatnio prowadzonych obliczeń. Niestety plik z ustawieniami nie jest kompatybilny z nową wersją TSM-a, co powoduje błąd w programie oxl.exe

Jeśli spotkasz się z błędem programu oxl.exe podczas uruchamiania TSM-a, najprawdopodobniej powodem jest plik j:\settings.tsm, którego składnia nie odpowiada nowej wersji programu. Aby problem usunąć - usuń ten plik lub zmień jego nazwę.

Pozostałe problemy z TSM powinny zostać naprawione przez program uruchamiany skrótem Time Series Modelling 4 Fix. Jeżeli po jego uruchomieniu nadal występują problemy, to skontaktuj się z pracownikami laboratoriów.