Problemy z MSSQL


Problemy z łączeniem się z bazami analitycznymi

Aby połączyć się z serwerem należy z paska menu wybrać File, następnie Open, a dalej Analysis Services Database.... W nowo otwartym oknie w polu Server name należy wpisać mssql-2017.labs.wmi.amu.edu.pl oraz wybrać z listy bazę, z której chcemy korzystać.

Użycie poprawnej nazwy serwera jest bardzo istotne. Słowo labs w adresie nie jest przypadkowe!

Dostęp do serwera możliwy jest jedynie z komputera w domenie LABS. Dostęp spoza Wydziału można uzyskać używając serwera terminalowego.