Problemy z Visual Studio

Visual Studio nie uruchamia się lub wyświetla komunikaty o błędach

W takim przypadku należy wyszukać w Menu Start skrypt Reset Visual Studio Settings i uruchomić go.

Jeżeli po wykonaniu tej czynności problem nadal występuje, zgłoś problem Obsłudze laboratoriów

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński