MySQL


Dostęp do MySQL

Studenci i pracownicy mogą samodzielnie założyć do dwóch baz MySQL w panelu użytkownika.

Aby uzyskać bazę do konta projektowego należy utworzyć zgłoszenie w systemie helpdeskowym. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę konta projektowego.

Baza danych dostępna jest pod adresem mysql.wmi.amu.edu.pl.

phpMyAdmin jest dostępny pod adresem https://mysql.wmi.amu.edu.pl.

Połączenie z bazą danych możliwe jest jedynie z komputera w domenie LABS. Dostęp spoza Wydziału można uzyskać używając serwera terminalowego lub łącząc się przez VPN.