PostgreSQL


Dostęp do PostgreSQL

Aby uzyskać dostęp do PostgreSQL, skontaktuj się z nami.

Baza danych dostępna jest pod adresem psql.wmi.amu.edu.pl. Nazwa bazy jest identyczna jak nazwa użytkownika. Hasło do bazy wyślemy mailem razem z informacją o założeniu bazy.

phpPgAdmin jest dostępny pod adresem https://psql.wmi.amu.edu.pl.