Profil


Profil użytkownika w systemie Windows to zbiór plików i katalogów, w których przechowywane są ustawienia programów użytkownika, ustawienia pulpitu, gałąź rejestru HKCU oraz wiele innych parametrów, które pozwalają spersonalizować środowisko, w jakim pracuje użytkownik.

W domenie LABS, każdy użytkownik ma przypisany katalog, w którym są przechowywane pliki z profilem (jest to \\files\profiles\<nazwa_użytkownika>.v6 dla Windows 10 i \\files\profiles\<nazwa_użytkownika>.v4 dla Windows 8.1). Na katalog ten są nałożone ograniczenia dyskowe (czyli “przydział”, “quota”, czy “kwota”). Informacje o aktualnych limitach dyskowych można znaleźć w Panelu WMI.

Sam profil - czyli ustawienia jakie są w tych plikach przetrzymywane - jest limitowany z poziomu systemu operacyjnego.

Problemy

Jeśli masz problem ze swoim profilem, odwiedź stronę Problemy z profilem.