Sprawdzanie quoty


Ilość miejsca na swoim koncie możesz sprawdzić na serwerze LTS po zalogowaniu się przez SSH poleceniem quota. Oto przykład użycia tego polecenia:

s000000@lts:~$ quota -s
Disk quotas for user s000000 (uid 12345):
   Filesystem  space  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
files:/home/students
          716M  2048M  2048M      19149    0    0
 mx1:/var/mail   80K 51200K 51200K       24    0    0

W powyższym przykładzie widać, że na koncie dostępne jest 716 MB z przysługujących 2048 MB.