Aliasy


Pracownicy

Stronę należy umieścić w katalogu bezpośrednio w katalogu domowym. W ciągu doby od założenia katalogu zostaną utworzone domyślne aliasy:

 • login.faculty.wmi.amu.edu.pl
 • login.students.wmi.amu.edu.pl

gdzie login to nazwa użytkownika w domenie LABS. Możliwe jest również ustawienie dodatkowych aliasów:

 • alias.faculty.wmi.amu.edu.pl
 • alias.students.wmi.amu.edu.pl

Ustawienie dodatkowego aliasu jest możliwe w panelu użytkownika. Alias zacznie działać w ciągu doby od założenia.

Studenci

Stronę należy umieścić w katalogu bezpośrednio w katalogu domowym. W ciągu doby od założenia katalogu zostanie utworzony domyślny alias:

 • login.students.wmi.amu.edu.pl

gdzie login to nazwa użytkownika w domenie LABS. Możliwe jest również ustawienie dodatkowych aliasów:

 • alias.students.wmi.amu.edu.pl

Ustawienie dodatkowego aliasu jest możliwe w panelu użytkownika. Alias zacznie działać w ciągu doby od założenia.

Aliasy pocztowe

Aliasy pocztowe również konfiguruje się w panelu użytkownika.

Ograniczenia aliasów

 • Alias może składać się tylko z małych liter, cyfr i znaku -, a pierwszym znakiem musi być litera.
 • Alias nie może być nazwą innego użytkownika w domenie LABS.
 • Zastrzeżone są niektóre nazwy, które mogłyby prowadzić do nadużyć, np. support lub abuse.
 • Jeśli dwóch użytkowników ustawi sobie taki sam alias, to działać będzie u tego, który zrobił to wcześniej.
 • Używanie aliasów wbrew regulaminowi i netykiecie może skończyć się wyłączeniem ich dla danego użytkownika.