Listy pocztowe


Dla wygody studentów i pracowników Wydziału założone zostały listy pocztowe.

Wysyłanie na listy

Każda lista ma adres w postaci nazwa@wmi.amu.edu.pl. Aby wysłać jakąś wiadomość do wszystkich osób na danej liście, należy po prostu wysłać ją na adres tej listy. Jeśli lista jest moderowana, wiadomość będzie oczekiwać na akceptację - może zająć to trochę czasu. Na listy studentów pierwszego i drugiego stopnia, poza listami Big Data, przyjmowane są wyłącznie wiadomości z adresów z końcówką amu.edu.pl.

Wypisanie z listy

Większość list pocztowych wymienionych na tej stronie służy do przesyłania ważnych komunikatów wydziałowych i rezygnacja z otrzymywania wiadomości z nich nie jest możliwa. Listy z możliwością wypisania mają dodaną stosowną informację w opisie poniżej. Aby wypisać się z listy należy wysłać wiadomość z dowolnym tematem i treścią na adres nazwa+unsubscribe@wmi.amu.edu.pl.

Listy pracowników

 • pracownicy - wszyscy pracownicy Wydziału
 • pracownicy-naukowi - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowych
 • profesorowie-zwyczajni - pracownicy z tytułem profesora
 • profesorowie-nadzwyczajni - pracownicy zatrudnieni na stanowisku profesora uczelni
 • starsi-wykladowcy - pracownicy zatrudnieni na stanowisku starszego wykładowcy
 • adiunkci - pracownicy zatrudnieni na stanowisku adiunkta
 • emerytowani - emerytowani pracownicy Wydziału
 • forum - lista dyskusyjna pracowników (z możliwością rezygnacji)

Listy doktorantów

 • doktoranci

Listy studentów pierwszego i drugiego stopnia

 • studenci - wszyscy studenci
 • dzienni - studenci studiów stacjonarnych
 • zaoczni - studenci studiów niestacjonarnych
 • di1i - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego roku informatyki
 • di2i - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich drugiego roku informatyki
 • di3i - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich trzeciego roku informatyki
 • di4i - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich czwartego roku informatyki
 • di1i_en - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego roku informatyki w języku angielskim
 • di2i_en - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich drugiego roku informatyki w języku angielskim
 • di3i_en - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich trzeciego roku informatyki w języku angielskim
 • di4i_en - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich czwartego roku informatyki w języku angielskim
 • di1i_pila - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego roku informatyki - oddział w Pile
 • di2i_pila - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich drugiego roku informatyki - oddział w Pile
 • di3i_pila - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich trzeciego roku informatyki - oddział w Pile
 • di4i_pila - studenci studiów stacjonarnych inżynierskich czwartego roku informatyki - oddział w Pile
 • dl1m - studenci studiów stacjonarnych licencjackich pierwszego roku matematyki
 • dl2m - studenci studiów stacjonarnych licencjackich drugiego roku matematyki
 • dl3m - studenci studiów stacjonarnych licencjackich trzeciego roku matematyki
 • dl1n - studenci studiów stacjonarnych licencjackich pierwszego roku nauczania matematyki i informatyki
 • dl2n - studenci studiów stacjonarnych licencjackich drugiego roku nauczania matematyki i informatyki
 • dl3n - studenci studiów stacjonarnych licencjackich trzeciego roku nauczania matematyki i informatyki
 • dui - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających informatyki
 • du1i - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających pierwszego roku informatyki
 • du2i - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających drugiego roku informatyki
 • du1m - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających pierwszego roku matematyki
 • du2m - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających drugiego roku matematyki
 • du1n - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających pierwszego roku nauczania matematyki i informatyki
 • du2n - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających drugiego roku nauczania matematyki i informatyki
 • du1a - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających pierwszego roku analizy i przetwarzania danych
 • du2a - studenci studiów stacjonarnych uzupełniających drugiego roku analizy i przetwarzania danych
 • zii - studenci studiów niestacjonarnych inżynierskich informatyki
 • zlm - studenci studiów niestacjonarnych licencjackich matematyki
 • zln - studenci studiów niestacjonarnych licencjackich nauczania matematyki i informatyki
 • zua - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających analizy i przetwarzania danych
 • zui - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających informatyki
 • zu1i - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających pierwszego roku informatyki
 • zu2i - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających drugiego roku informatyki
 • zum - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających matematyki
 • zun - studenci studiów niestacjonarnych uzupełniających nauczania matematyki i informatyki
 • zpinf - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych informatyki dla nauczycieli
 • zpmat - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych matematyki
 • zpis - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych informatyka stosowana
 • zpbd - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2016L)
 • zpbd2 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2016Z)
 • zpbd3 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2017L)
 • zpbd4 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2017Z)
 • zpbd5 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2018Z)
 • zpbd6 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2019Z)
 • zpbd7 - studenci studiów niestacjonarnych podyplomowych Przetwarzanie danych - Big Data (start 2020Z)