htpasswd


Często potrzebne jest uzyskanie wersji hasła zaszyfrowanej algorytmem crypt().

htpasswd jest małym programem który to umożliwia. Używamy go w następujący sposób:

maciej@mgmt:~$ htpasswd -n login
New password:
Re-type new password:
login:$apr1$DWhj3Tsb$lyapRC3TJB.kj35xYlIHP/

Zaszyfrowanym hasłem jest tekst $apr1$DWhj3Tsb$lyapRC3TJB.kj35xYlIHP/.

Hasła w tej postaci są wymagane np. przy zabezpieczaniu hasłem dostępu do stron WWW.