IIS


Każdy student oraz pracownik naszego Wydziału ma dostęp do serwera Internet Information Services (IIS).

Możliwe jest hostowanie stron opartych o technologię ASP.NET Core 1.1, 2.x oraz 3.x. Prosimy o wpisanie dokładnej wersji .NET i ASP.NET w zgłoszeniu.

Dostęp

Aby uzyskać do niego dostęp należy użyć systemu helpdeskowego i podać następujące informacje:

  • login użytkownika z domeny LABS
  • proponowany adres strony (domyślnie https://<login>.iis.wmi.amu.edu.pl)
  • wykorzystywane technologie (.NET 4.x lub .NET Core 1.x/2.x/3.x, ASP.NET lub ASP.NET Core)

Umieszczanie strony

Po utworzeniu przez administratorów strony dane należy umieszczać w katalogu public_iis w swoim katalogu domowym.

W przypadku .NET Core procedura publikacji zostanie przesłana w odpowiedzi na zgłoszenie.

Aktualizacja aplikacji

Aby zaktualizować aplikację uruchomioną na IIS należy:

  • utworzyć plik o nazwie app_offline.htm w katalogu głównym aplikacji, który będzie zawierał komunikat dla użytkowników, na przykład Trwa przerwa techniczna.
  • zamienić kod aplikacji
  • usunąć app_offline.htm

Sprawdzenie działania

Najprościej umieścić plik tekstowy w katalogu j:\public_iis\ i spróbować wejść na swoją stronę.

Serwer IIS główną stronę ładuje z następujących plików: default, default.asp, index.htm, index.html, iisstart.htm