Grant PCSS


Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oferuje dostęp do systemów obliczeniowych wyposażonych w najnowocześniejsze systemy składowania danych, sieci dostępowe oraz bogate oprogramowanie naukowe. Zasoby przyznawane dla potrzeb pracy naukowej na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego.

Procedura

Aby uzyskać grant należy:

Następnie należy przesłać wniosek na adres:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Wnioski są zazwyczaj rozpatrywane w przeciągu 14 dni, aczkolwiek czas może ulec wydłużeniu.

Grant obliczeniowy może zostać przyznany na maksymalnie 3 lata.

Dostęp do maszyn

Po uprzednim zaakceptowaniu wniosku dostaje się dostęp do klastra poprzez SSH, aby skorzystać z tego połączenia z poziomu Windows należy użyć:

  • Połączenia z maszyną poprzez SSH (terminal) - PuTTY
  • Przenoszenie plików do maszyny - WinSCP, FileZilla
    Jeżeli korzysta się z Linuksa, wystarczy użyć polecenia:

  • ssh <adres_hosta>

Aby przeprowadzić obliczenia należy skorzystać ze specjalnego sytemu kolejkowego SLURM - jego obsługa sprowadza się do kilku poleceń w konsoli.

Więcej informacji