Office 365


Dla studentów i pracowników naszego Wydziału udostępniono pakiet usług Office 365 firmy Microsoft pozwalający na korzystanie za pomocą przeglądarki internetowej z aplikacji: Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online oraz dysku pozwalającego na przechowywanie danych w „chmurze” OneDrive o pojemności 1TB dla każdego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są pod adresem: http://www.office365.amu.edu.pl/.

Poniżej opisany został sposób logowania oraz poszczególne usługi wchodzące w skład pakietu.

Pierwsze logowanie

Przed pierwszym skorzystaniem z usługi konieczna jest zmiana hasła na stronie https://panel.amu.edu.pl (osoby, które mają rozbieżności w loginie pocztowym i w loginie dostępu do panelu muszą zwrócić uwagę, do którego konta będzie zmieniane hasło).

Hasło będzie zmienione do wszystkich uniwersyteckich usług (m. in. konto pocztowe, amurap, eduroam, Office365 itp.).

Po zalogowaniu się do Panelu, z lewego menu należy wybrać opcję „Zmiana hasła”. Wymagania jakie powinno spełniać hasło są podane poniżej formularza.

Następnie należy wejść na stronę: https://login.microsoftonline.com i zalogować się, używając loginu w domenie @o365.amu.edu.pl.

Po zalogowaniu można korzystać z usług pakietu Office365.

Dostępne usługi

W skład Office 365 wchodzą następujące usługi:

  • Outlook Online – poczta elektroniczna (wielkość skrzynki 50GB)
  • OneDrive – dysk „w chmurze” o wielkości 1TB dla każdego pracownika i studenta UAM
  • SharePoint Online – narzędzie do tworzenia własnych witryn, np. witryn projektów
  • Office Online – pakiet Office w wersji „podstawowej”, uruchamiany w przeglądarce
  • Office 2016 - pakiet biurowy przeznaczony do instalacji na lokalnym komputerze

Aplikacje pakietu Office umożliwiają tworzenie, edytowanie i udostępnianie w czasie rzeczywistym materiałów dowolnym osobom przy użyciu komputera PC lub Mac, albo urządzenia z systemem iOS, Android lub Windows. Ponieważ pliki są przechowywane w Internecie, gdy zajdzie taka potrzeba, można z dowolnego miejsca udostępniać je współpracownikom lub osobom spoza organizacji. Pliki przechowywane są w OneDrive, skąd można je również udostępniać.