Relacyjne bazy danych MSSQL


Na Wydziale udostępniany jest Microsoft SQL Server w wersji 2017.

Dobrym narzędziem do interaktywnej pracy z Microsoft SQL Server jest Microsoft SQL Server Management Studio, które zainstalowane jest na każdym komputerze w laboratoriach.

Microsoft SQL Server 2017 Enterprise w laboratoriach

Każdy użytkownik ma możliwość skorzystania w celach testowych z lokalnej instancji SQL Server Enterprise, która zainstalowana jest na każdym komputerze w laboratoriach.

Domyślnie serwer jest wyłączony. Podczas uruchamiania SQL Management Studio usługa jest automatycznie uruchamiana. Oprócz tego istnieją w Menu Start skróty służące do ręcznego zarządzania stanem serwera.

Połączenie z serwerem

  • Server name: localhost
  • Authentication: Windows Authentication

Należy pamiętać, że bazy utworzone na danym komputerze znajdują się tylko na nim oraz są codziennie kasowane.

Kasowanie baz

Bazy na lokalnym serwerze SQL są usuwane pod koniec dnia.

Microsoft SQL Server 2017 jako samodzielny serwer

Użytkownicy posiadają możliwość uzyskania bazy na wydziałowym serwerze MSSQL.

Bazę może uzyskać każdy użytkownik lub grupa projektowa po utworzeniu zgłoszenia w systemie helpdeskowym zawierającego:

  • login domenowy osoby odpowiedzialnej
  • proponowaną, nietrywialną nazwę bazy (przykład złej nazwy: pro2010)
  • sposób dostępu do bazy: uwierzytelnianie SQL (użytkownik/hasło) lub Windows (tylko z komputerów w domenie LABS)
  • jeśli baza ma istnieć dłużej niż jeden semestr, proponowany czas życia bazy
  • ewentualne loginy domenowe pozostałych członków zespołu projektowego

Połączenie z relacyjną bazą danych za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio

  • Server type: Database Engine
  • Server name: mssql-2017.labs.wmi.amu.edu.pl
  • Authentication: Windows Authentication

Dostęp do serwera możliwy jest jedynie z komputera w domenie LABS. Dostęp spoza Wydziału można uzyskać używając serwera terminalowego lub łącząc się przez VPN.

Kasowanie baz

Bazy danych będą kasowane po upływie terminu ważności bazy. Standardowo termin ten wynosi jeden semestr. Istnieje możliwość przedłużenia go. Przed skasowaniem osoba odpowiedzialna za bazę zostanie o tym fakcie poinformowana e-mailem.