Analityczne bazy danych MSSQL


Microsoft SQL Server 2017

Użytkownicy posiadają możliwość uzyskania bazy analitycznej na wydziałowym serwerze MSSQL.

Bazę może uzyskać każdy użytkownik lub grupa projektowa po utworzeniu zgłoszenia w systemie helpdeskowym zawierającego:

  • informację o potrzebie utworzenia bazy analitycznej
  • login domenowy osoby odpowiedzialnej
  • proponowaną, nietrywialną nazwę bazy (przykład złej nazwy: pro2010)
  • jeśli baza ma istnieć dłużej niż jeden semestr, proponowany czas życia bazy
  • ewentualne loginy domenowe pozostałych członków zespołu projektowego

Bazy analityczne SQL Server Analysis Services nie obsługują uwierzytelniania SQL, dlatego jedynym sposobem autoryzacji jest uwierzytelnianie Windows (tylko z komputerów w domenie LABS).

Połączenie z analityczną bazą danych za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio

  • Server type: Analysis Services
  • Server name: mssql-2017.labs.wmi.amu.edu.pl

Połączenie z analityczną bazą danych za pomocą Visual Studio

Aby połączyć się z serwerem baz analitycznych należy z paska menu wybrać File, następnie Open, a dalej Analysis Services Database.... W nowo otwartym oknie w polu Server name należy wpisać mssql-2017.labs.wmi.amu.edu.pl oraz wybrać z listy bazę, z której chcemy korzystać.

Dostęp do serwera możliwy jest jedynie z komputera w domenie LABS. Dostęp spoza Wydziału można uzyskać używając serwera terminalowego lub łącząc się przez VPN.

Kasowanie baz

Bazy danych będą kasowane po upływie terminu ważności bazy. Standardowo termin ten wynosi jeden semestr. Istnieje możliwość przedłużenia go. Przed skasowaniem osoba odpowiedzialna za bazę zostanie o tym fakcie poinformowana e-mailem.