VPN

VPN, czyli Virtual Private Network to usługa pozwalająca na bezpieczny dostęp do sieci wydziałowej z zewnątrz. Dzięki niej studenci i pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich maszyn wirtualnych, proxy oraz innych usług.

Konfiguracja

Ostatnio aktualizowane przez Maciej P. Wilczyński