Android


Klient OpenVPN dostępny jest w Google Play.

Należy zalogować się na Panel WMI i pobrać plik vpn-users.ovpn z sekcji VPN strony.

Należy otworzyć aplikację OpenVPN Connect, po czym wybrać w niej opcję OVPN Profile:

Aby zaimportować profil, należy wskazać plik vpn-users.ovpn, po czym kliknąć IMPORT:

Po udanym zaimportowaniu profilu należy podać nazwę użytkownika w polu Username i dodać konfigurację poprzez naciśnięcie przycisku ADD:

Aby uruchomić połączenie, należy wybrać profil vpn-users i podać hasło:

Przy monicie o wybór certyfikatu należy kliknąć CONTINUE: