macOS


Plik konfiguracyjny wymagany do autoryzacji znajduje się w panelu WMI. Należy go pobrać za pomocą przeglądarki innej niż Safari.

Klient OpenVPN dla systemu macOS dostępny jest na stronie projektu. Należy pobrać wersję Stable.

Do poprawnego skonfigurowania klienta VPN wymagane są uprawnienia administratora.

Po pobraniu programu należy go zainstalować i zaakceptować komunikat o instalacji programu pobranego z Internetu:

Po zakończonej instalacji wybrać Mam pliki konfiguracyjne:

Należy dwukrotnie kliknąć plik konfiguracyjny i wybrać instalację tylko dla obecnego użytkownika:

Z menu ikony programu w zasobniku systemowym należy wybrać Właściwości VPN ...:

Należy odznaczyć opcję Sprawdź, czy adres IP zmienia się po nawiązaniu połączenia i zamknąć okno konfiguracyjne:

Z menu ikony programu w zasobniku systemowym należy wybrać Połącz vpn-users:

Uzupełnić poświadczenia, logowanie tak jak w laboratoriach komputerowych:

Nawiązanie połączenia sygnalizowane jest wyświetleniem okna w prawym górnym rogu ekranu: