Windows


Klient OpenVPN dla systemu Windows dostępny jest na stronie projektu.

Instrukcja dla OpenVPN Connect znajduje się tutaj.

Wymagany jest OpenVPN w wersji 2.4.6 lub nowszej (wsparcie szyfrowania AES-GCM)

Do poprawnego skonfigurowania klienta VPN wymagane są uprawnienia administratora.

Podczas instalacji system może zadać monit o potwierdzenie instalacji niepodpisanego sterownika. Należy kontynuować instalację, gdyż jest to sterownik wirtualnej karty sieciowej wymagany do poprawnego funkcjonowania VPN.

Plik konfiguracyjny wymagany do autoryzacji znajduje się w panelu WMI. Należy go pobrać.

Następnie należy uruchomić program OpenVPN GUI. Ikona programu pojawi się w zasobniku systemowym (trayu).

Ikona programu w zasobniku systemowym może być ukryta.

Wcześniej pobrany plik należy zaimportować. Jest to czynność jednorazowa.

By połączyć się z siecią wydziałową należy kliknąć na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybrać Connect, a następnie wprowadzić swoje poświadczenia.

Jeśli ustanowienie połączenia się powiedzie, zostanie wyświetlony komunikat z przyznanym adresem IP.